ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ዘልል ናብ docs navigation ዘልል
Check
in English

ጉጅለ

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ መስራቲ ጉጅለን ቀንዲ ኣበርከትቲ ቡትስትራፕን።

ቡትስትራፕ ብመስራቲ ጉጅለን ንእሽቶ ጉጅለ ብዋጋ ዘይሽነኑ ቀንዲ ኣበርከትትን ዝዕቀብ ኮይኑ፡ ብሰፊሕ ደገፍን ተሳትፎን ማሕበረሰብና እዩ።

ሓደ ጉዳይ ብምኽፋት ወይ ናይ ስሕበት ሕቶ ብምቕራብ ምስ ምዕባለ Bootstrap ተጸንበር ። ብኸመይ ከም እንምዕብል ሓበሬታ ንምርካብ ኣበርክቶ ዝገብሩ መምርሒታትና ኣንብቡ ።