ප්‍රධාන අන්තර්ගතය වෙත යන්න ලේඛන සංචාලනය වෙත යන්න
Check
in English

CSS විචල්යයන්

වේගවත් සහ ඉදිරි දැක්මක් සහිත සැලසුම් සහ සංවර්ධනය සඳහා Bootstrap හි CSS අභිරුචි ගුණාංග භාවිතා කරන්න.

Bootstrap බොහෝ CSS අභිරුචි ගුණාංග ඇතුළත් වේ (විචල්‍ය)Sass නැවත සම්පාදනය කිරීමකින් තොරව තත්‍ය කාලීන අභිරුචිකරණය සඳහාඔබේ බ්‍රවුසරයේ පරීක්ෂක, කේත වැලිපිල්ලක් හෝ සාමාන්‍ය මූලාකෘතියක් තුළ වැඩ කරන විට අපගේ තේමා වර්ණ, බිඳුම් ලක්ෂ්‍ය සහ ප්‍රාථමික අකුරු අට්ටි වැනි බහුලව භාවිතා වන අගයන් වෙත මේවා පහසු ප්‍රවේශයක් සපයයි.

bs-තෙවන පාර්ශ්ව CSS සමඟ ගැටුම් වළක්වා ගැනීම සඳහා අපගේ සියලු අභිරුචි ගුණාංග උපසර්ග කර ඇත.

මූල විචල්යයන්

:rootBootstrap හි CSS පූරණය වන ඕනෑම තැනකට ප්‍රවේශ විය හැකි අප ඇතුලත් කරන විචල්‍යයන් මෙන්න (අවශ්‍ය බව සලකන්න ). ඒවා අපගේ _root.scssගොනුවේ පිහිටා ඇති අතර අපගේ සම්පාදනය කරන ලද dist ගොනු තුළ ඇතුළත් වේ.

:root {
 --bs-blue: #0d6efd;
 --bs-indigo: #6610f2;
 --bs-purple: #6f42c1;
 --bs-pink: #d63384;
 --bs-red: #dc3545;
 --bs-orange: #fd7e14;
 --bs-yellow: #ffc107;
 --bs-green: #198754;
 --bs-teal: #20c997;
 --bs-cyan: #0dcaf0;
 --bs-black: #000;
 --bs-white: #fff;
 --bs-gray: #6c757d;
 --bs-gray-dark: #343a40;
 --bs-gray-100: #f8f9fa;
 --bs-gray-200: #e9ecef;
 --bs-gray-300: #dee2e6;
 --bs-gray-400: #ced4da;
 --bs-gray-500: #adb5bd;
 --bs-gray-600: #6c757d;
 --bs-gray-700: #495057;
 --bs-gray-800: #343a40;
 --bs-gray-900: #212529;
 --bs-primary: #0d6efd;
 --bs-secondary: #6c757d;
 --bs-success: #198754;
 --bs-info: #0dcaf0;
 --bs-warning: #ffc107;
 --bs-danger: #dc3545;
 --bs-light: #f8f9fa;
 --bs-dark: #212529;
 --bs-primary-rgb: 13, 110, 253;
 --bs-secondary-rgb: 108, 117, 125;
 --bs-success-rgb: 25, 135, 84;
 --bs-info-rgb: 13, 202, 240;
 --bs-warning-rgb: 255, 193, 7;
 --bs-danger-rgb: 220, 53, 69;
 --bs-light-rgb: 248, 249, 250;
 --bs-dark-rgb: 33, 37, 41;
 --bs-white-rgb: 255, 255, 255;
 --bs-black-rgb: 0, 0, 0;
 --bs-body-color-rgb: 33, 37, 41;
 --bs-body-bg-rgb: 255, 255, 255;
 --bs-font-sans-serif: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", "Noto Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";
 --bs-font-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace;
 --bs-gradient: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.15), rgba(255, 255, 255, 0));
 --bs-body-font-family: var(--bs-font-sans-serif);
 --bs-body-font-size: 1rem;
 --bs-body-font-weight: 400;
 --bs-body-line-height: 1.5;
 --bs-body-color: #212529;
 --bs-body-bg: #fff;
 --bs-border-width: 1px;
 --bs-border-style: solid;
 --bs-border-color: #dee2e6;
 --bs-border-color-translucent: rgba(0, 0, 0, 0.175);
 --bs-border-radius: 0.375rem;
 --bs-border-radius-sm: 0.25rem;
 --bs-border-radius-lg: 0.5rem;
 --bs-border-radius-xl: 1rem;
 --bs-border-radius-2xl: 2rem;
 --bs-border-radius-pill: 50rem;
 --bs-link-color: #0d6efd;
 --bs-link-hover-color: #0a58ca;
 --bs-code-color: #d63384;
 --bs-highlight-bg: #fff3cd;
}

සංරචක විචල්යයන්

Bootstrap 5 විවිධ සංරචක සඳහා දේශීය විචල්‍යයන් ලෙස අභිරුචි ගුණාංග වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කරයි. මේ ආකාරයට අපි අපගේ සම්පාදනය කරන ලද CSS අඩු කරන්නෙමු, කැදලි වගු වැනි ස්ථානවල ශෛලීන් උරුම නොවන බව සහතික කරමු, සහ Sass සම්පාදනයෙන් පසු Bootstrap සංරචක මූලික නැවත සකස් කිරීමට සහ දිගු කිරීමට ඉඩ දෙන්නෙමු.

අපි CSS විචල්‍යයන් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් සඳහා අපගේ වගු ලේඛන දෙස බලන්න . අපගේ navbars v5.2.0 ලෙස CSS විචල්‍ය ද භාවිතා කරයි . අපි අපගේ ජාලක හරහා CSS විචල්‍යයන් ද භාවිතා කරන්නෙමු—මූලික වශයෙන් නව තේරීම් CSS ජාලකය කාණු සඳහා සඳහා - අනාගතයේදී තවත් සංරචක භාවිතයක් ඇත.

හැකි සෑම විටම, අපි මූලික සංරචක මට්ටමින් CSS විචල්‍යයන් පවරන්නෙමු (උදා,.navbar navbar සහ එහි උප සංරචක සඳහා). මෙය අභිරුචිකරණය කරන්නේ කොතැනද සහ කෙසේද යන්න පිළිබඳ අනුමාන කිරීම අඩු කරන අතර අනාගත යාවත්කාලීන වලදී අපගේ කණ්ඩායමට පහසු වෙනස් කිරීම් සඳහා ඉඩ සලසයි.

උපසර්ගය

බොහෝ CSS විචල්‍යයන් ඔබේම කේත පදනම සමඟ ගැටීම වළක්වා ගැනීමට උපසර්ගයක් භාවිතා කරයි. මෙම උපසර්ගය අතිරේක වේ-- සෑම CSS විචල්‍යයකටම අවශ්‍ය වන ඒවාට අමතරව වේ.

$prefixSass විචල්‍යය හරහා උපසර්ගය අභිරුචිකරණය කරන්න . පෙරනිමියෙන්, එය සකසා ඇතbs- (පෙර යන ඉරි සටහන් කරන්න).

උදාහරණ

CSS විචල්‍යයන් Sass හි විචල්‍යවලට සමාන නම්‍යශීලී බවක් ලබා දෙයි, නමුත් බ්‍රවුසරයට සේවය කිරීමට පෙර සම්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව. උදාහරණයක් ලෙස, මෙන්න අපි CSS විචල්‍යයන් සමඟ අපගේ පිටුවේ අකුරු සහ සබැඳි විලාස නැවත සකසන්නෙමු.

body {
 font: 1rem/1.5 var(--bs-font-sans-serif);
}
a {
 color: var(--bs-blue);
}

ජාලක බිඳවැටීම්

අපි අපගේ ජාල බිඳුම් ලක්ෂ්‍ය CSS විචල්‍යයන් ලෙස ඇතුළත් කරන අතර ( හැර xs), CSS විචල්‍ය මාධ්‍ය විමසුම්වල ක්‍රියා නොකරන බව මතක තබා ගන්න . මෙය විචල්‍යයන් සඳහා වන CSS පිරිවිතරයේ සැලසුම අනුව, නමුත් විචල්‍ය සඳහා සහය ඇතිව ඉදිරි වසරවලදී වෙනස් විය හැක env(). ප්‍රයෝජනවත් සබැඳි කිහිපයක් සඳහා මෙම Stack Overflow පිළිතුර පරීක්ෂා කරන්න . මේ අතරතුර, ඔබට මෙම විචල්‍යයන් වෙනත් CSS අවස්ථාවන්හිදී මෙන්ම ඔබගේ JavaScript තුළද භාවිතා කළ හැක.