Ale nan kontni prensipal la
Check
Nouvo nan v5.2 Varyab CSS, offcanvas reponn, nouvo sèvis piblik, ak plis ankò! Bootstrap

Bati sit rapid, ki reponn ak Bootstrap

Pwisan, ekstansibl, ak karakteristik-chaje zouti entèfas. Konstwi ak pèsonalize ak Sass, itilize sistèm griy ak konpozan ki deja bati, epi pote pwojè yo bay lavi ak plugin JavaScript pwisan.

Kounye a v5.2.1 · Telechaje · v4.6.x dokiman · Tout degaje yo

Kòmanse nenpòt fason ou vle

Ale dwat nan bilding ak Bootstrap—sèvi ak CDN a, enstale li atravè manadjè pake, oswa telechaje kòd sous la.

Li dokiman enstalasyon yo

Enstale atravè manadjè pake

Enstale dosye sous Bootstrap Sass ak JavaScript atravè npm, RubyGems, Composer, oswa Meteor. Enstalasyon pakè jere yo pa enkli dokiman oswa scripts konplè nou yo. Ou kapab tou itilize repo modèl npm nou an pou jenere byen vit yon pwojè Bootstrap atravè npm.

npm install [email protected]
gem install bootstrap -v 5.2.1

Li dokiman enstalasyon nou yo pou plis enfòmasyon ak administratè pakè adisyonèl yo.

Mete sou CDN

Lè ou sèlman bezwen enkli CSS oswa JS konpile Bootstrap a, ou ka itilize jsDelivr . Gade li an aksyon ak senp demaraj rapid nou an , oswa browse egzanp yo pou demare pwochen pwojè ou a. Ou ka chwazi tou pou enkli Popper ak JS nou an separeman .

<!-- CSS only -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT" crossorigin="anonymous">
<!-- JavaScript Bundle with Popper -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8" crossorigin="anonymous"></script>

Li gid pou kòmanse nou yo

Jwenn yon so sou enkli dosye sous Bootstrap yo nan yon nouvo pwojè ak gid ofisyèl nou yo.

Customize tout bagay ak Sass

Bootstrap itilize Sass pou yon achitekti modilè ak customizable. Enpòte sèlman eleman ou bezwen yo, pèmèt opsyon mondyal tankou gradyan ak lonbraj, epi ekri pwòp CSS ou ak varyab, kat, fonksyon, ak mixin nou yo.

Aprann plis sou personnalisation

Mete tout Sass Bootstrap la

Enpòte yon fèy style epi w ap ale nan kous yo ak chak karakteristik nan CSS nou an.

// Variable overrides first
$primary: #900;
$enable-shadows: true;
$prefix: "mo-";

// Then import Bootstrap
@import "../node_modules/bootstrap/scss/bootstrap";

Aprann plis sou opsyon global Sass nou yo .

Mete sa ou bezwen

Fason ki pi fasil pou personnaliser Bootstrap—gen ladan sèlman CSS ou bezwen an.

// Functions first
@import "../node_modules/bootstrap/scss/functions";

// Variable overrides second
$primary: #900;
$enable-shadows: true;
$prefix: "mo-";

// Required Bootstrap imports
@import "../node_modules/bootstrap/scss/variables";
@import "../node_modules/bootstrap/scss/maps";
@import "../node_modules/bootstrap/scss/mixins";
@import "../node_modules/bootstrap/scss/root";

// Optional components
@import "../node_modules/bootstrap/scss/utilities";
@import "../node_modules/bootstrap/scss/reboot";
@import "../node_modules/bootstrap/scss/containers";
@import "../node_modules/bootstrap/scss/grid";
@import "../node_modules/bootstrap/scss/helpers";
@import "../node_modules/bootstrap/scss/utilities/api";

Aprann plis sou itilizasyon Bootstrap ak Sass .

Bati ak pwolonje an tan reyèl ak varyab CSS

Bootstrap 5 ap evolye ak chak lage pou pi byen itilize varyab CSS pou estil tèm mondyal, eleman endividyèl, e menm sèvis piblik. Nou bay plizyè douzèn varyab pou koulè, estil font, ak plis ankò nan yon :rootnivo pou itilize nenpòt kote. Sou konpozan ak sèvis piblik yo, varyab CSS yo ranje nan klas ki enpòtan an epi yo ka fasilman modifye.

Aprann plis sou varyab CSS

Sèvi ak varyab CSS

Sèvi ak nenpòt nan varyab mondyal:root nou yo pou ekri nouvo estil. Varyab CSS itilize var(--bs-variableName)sentaks la epi yo ka eritye pa eleman timoun yo.

.component {
 color: var(--bs-gray-800);
 background-color: var(--bs-gray-100);
 border: 1px solid var(--bs-gray-200);
 border-radius: .25rem;
}

.component-header {
 color: var(--bs-purple);
}

Pèsonalizasyon atravè varyab CSS

Ranplase varyab mondyal, eleman oswa klas sèvis piblik yo pou personnaliser Bootstrap jan ou renmen. Pa bezwen redeklare chak règ, jis yon nouvo valè varyab.

body {
 --bs-body-font-family: var(--bs-font-monospace);
 --bs-body-line-height: 1.4;
 --bs-body-bg: var(--bs-gray-100);
}

.table {
 --bs-table-color: var(--bs-gray-600);
 --bs-table-bg: var(--bs-gray-100);
 --bs-table-border-color: transparent;
}

Eleman, satisfè API sèvis piblik la

Nouvo nan Bootstrap 5, sèvis piblik nou yo kounye a pwodwi pa API sèvis piblik nou an . Nou bati li kòm yon kat Sass ki gen anpil karakteristik ki ka byen vit ak fasil Customized. Li pa janm te pi fasil pou ajoute, retire, oswa modifye nenpòt klas sèvis piblik. Fè sèvis piblik yo reponn, ajoute variants pseudo-klas, epi ba yo non koutim.

Aprann plis sou sèvis piblik yo Eksplore eleman Customized

Byen vit Customize eleman yo

// Create and extend utilities with the Utility API

@import "bootstrap/scss/bootstrap";

$utilities: map-merge(
 $utilities,
 (
  "cursor": (
   property: cursor,
   class: cursor,
   responsive: true,
   values: auto pointer grab,
  )
 )
);

Plugins JavaScript pwisan san jQuery

Fasil ajoute eleman kache ki ka chanje, modal ak meni offcanvas, popovers ak konsèy sou zouti, ak plis ankò-tout san jQuery. JavaScript nan Bootstrap se HTML-premye, ki vle di ajoute grefon se osi fasil ke ajoute dataatribi. Bezwen plis kontwòl? Mete grefon endividyèl pwogramasyon.

Aprann plis sou Bootstrap JavaScript

Done atribi API

Poukisa ekri plis JavaScript lè ou ka ekri HTML? Prèske tout grefon JavaScript Bootstrap yo prezante yon API done premye klas, ki pèmèt ou itilize JavaScript jis lè w ajoute dataatribi.

<div class="dropdown">
 <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
  Dropdown
 </button>
 <ul class="dropdown-menu">
  <li><a class="dropdown-item" href="#">Dropdown item</a></li>
  <li><a class="dropdown-item" href="#">Dropdown item</a></li>
  <li><a class="dropdown-item" href="#">Dropdown item</a></li>
 </ul>
</div>

Aprann plis sou JavaScript nou an kòm modil ak lè l sèvi avèk API pwogramasyon an .

Pèsonalize li ak ikon Bootstrap

Bootstrap Icons se yon bibliyotèk ikon SVG sous ouvè ki gen plis pase 1,500 glif, ak plis ajoute chak lage. Yo fèt pou travay nan nenpòt pwojè, si ou itilize Bootstrap tèt li oswa ou pa. Sèvi ak yo kòm SVG oswa polis icon-tou de opsyon ba ou dechèl vektè ak pèsonalizasyon fasil atravè CSS.

Jwenn ikon Bootstrap

Bootstrap Ikon

Fè li pou ou ak tèm ofisyèl Bootstrap

Pran Bootstrap nan pwochen nivo ak tèm prim ki soti nan mache ofisyèl Bootstrap Themes . Tèm yo bati sou Bootstrap kòm pwòp kad pwolonje yo, rich ak nouvo konpozan ak grefon, dokiman, ak zouti pwisan bati.

Browse tèm Bootstrap

Tèm Bootstrap